ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Body Focus te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op in de app en op de website. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 1 juni 2023 en zijn geldig voor elk nieuw abonnement afgesloten vanaf die datum. Op onze andere abonnementen zijn andere voorwaarden van toepassing.

Body Focus: Daarmee bedoelen we Body Focus en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Body Focus. 

Body Focus app: Dit is onze digitale selfservice portal die beschikbaar is in de app en op de website. Hierop kun je je inschrijven, lidmaatschappen/abonnementen en pakketten Personal Training kopen, maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen.

Extra’s: Dit zijn de diensten of faciliteiten die inbegrepen zitten bij het lidmaatschap van Body Focus. 

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een Gym. 

Gym: de fysieke plek waar Body Focus fitness aanbiedt.

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Body Focus kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, of om je leeftijd te checken. 

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Body Focus en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

Periode van 1 maand: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per maand. 

Tag: Dit is jouw toegangstag met een borg van €10,00 om binnen te kunnen komen in de Gym. 

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

a)    Je kunt lid worden bij Body Focus op de volgende manieren: 

a.    Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.Body Focus.nl in de webshop); of 

b.    in de Gym door een medewerker jou te laten inschrijven. 

b)    Als je je inschrijft via de website van Body Focus, heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een e-mail te sturen naar het adres administratie@bodyfocus.nl

c)    Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in de Gym. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Body Focus naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Je krijgt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek om je overeenkomst te ontbinden, je geld teruggestort via dezelfde betaalmethode die je in eerste instantie hebt gekozen. Je kunt je herroepingsrecht niet uitoefenen in de Gym.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN 

a)    We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden in de webshop via onze website.

b)    Een lidmaatschap voor Onbeperkt Vrij Trainen geeft onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van  de Gym waarbij het aantal leden wat tegelijk traint maximaal 10 leden is. Reserveren gaat via de Body Focus app.

c)    Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

a.    een flexibele periode van minimaal 3 maanden met een automatische verlenging voor  3 maanden en met een betaling per maand, of

b.    een periode van 6 maanden met een automatische verlenging voor 6 maanden met een betaling per maand, of 

c.     een periode van 12 maanden vast en een automatische verlenging voor 12 maanden en met een betaling per maand. 

d.    een pakket voor personal training welke in 1x betaald wordt en een geldigheidsduur heeft afhankelijk van het aantal gekochte sessies van tussen de 3 en 12 maanden.

d)    Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Body Focus app. 

e)    Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 2.b (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke contract (en voor eventuele verlengingen ervan).

 

ARTIKEL 4: EXTRA’S 

a)    Wij bieden als aanvulling verschillende extra’s aan, waaronder gebruik van alle dranken/eiwitshakes, gebruik handdoeken, douches, sauna en ijsbad, welke allen inclusief zijn bij alle lidmaatschapsvormen.

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

b)    Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn in de Body Focus app of bij de Gym.

c)    Je betaalt bij elk lidmaatschap (Personal Training en/of Onbeperkt vrij trainen) een borg van €10,00 voor de toegangstag. 

d)    Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen, zowel bij onbeperkt vrij trainen als bij Personal Training, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en worden geïncasseerd via automatische incasso. 

e)    1 Personal Training- of Coachingsessie staat in de Body Focus app gelijk aan 1 credit.

f)     Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand (geldt voor lidmaatschappen Personal Training en Coaching), dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per maand via Mollie automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar.

g)    De betaaltermijn van een factuur is 30 dagen.

h)    Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je toegangstag worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

i)      Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande lidmaatschapsgelden verschuldigd.

j)      Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.

k)    Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

 

ARTIKEL 6: Toegangstag

a)    De toegangstag is eigendom van Body Focus en mag je gebruiken tijdens de Overeenkomst. 

b)    Je kunt je lidmaatschap en toegangstag niet overdragen aan iemand anders. Het is een persoonlijk lidmaatschap.

c)    Als je je toegangstag kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, neem je z.s.m. contact op met Body Focus via administratie@bodyfocus.nl zodat deze geblokkeerd kan worden. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe toegangstag bedraagt € 10,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan via een iDeal-betaling waarna de nieuwe  geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN 

a)    Body Focus is dagelijks toegankelijk voor vrij trainen van 06.00-23.00 uur. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of van overmacht. 

b)    We willen onze Gym goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een Gym moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

c)    De Gym van Body Focus is 365 dagen per jaar geopend tussen 06.00-23.00 uur. Het kan zijn dat gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de Gym. We raden je aan om tijdens onbemande openingstijden jouw telefoon bij de hand te houden, zodat je alarm kunt slaan.

 

ARTIKEL 8: Boeken en annuleren moment vrij trainen of personal trainingsessie

a)    Een moment voor vrij trainen boek je via het afsprakenrooster in de app. Je kunt een tijdsblok van 60 minuten reserveren. Er kunnen maximaal 10 personen tegelijk in hetzelfde tijdsblok reserveren. Annuleren van jouw gereserveerde trainingsmoment doe je uiterlijk 3 uur van tevoren, zodat een andere sporter jouw gereserveerde tijd kan gebruiken. Als je meer dan 2x vergeet een gereserveerd moment af te zeggen, wordt er vanaf dat moment een boete in rekening gebracht van €10,00 euro per niet afgezegde reservering. 

b)    Het boeken van een sessie voor Personal Training of Coaching doe je door contact te leggen met jouw Personal Trainer/Coach via een bericht in de app of via Whatsapp. Jouw training is pas geboekt als deze bevestigd is door de Personal Trainer. Het geboekte moment is zichtbaar in jouw Body Focus app en wordt bevestigd via de mail. Kosteloos afzeggen doe je uiterlijk 24 uur voor jou Personal Training of Coaching sessie. Als je daarna afzegt, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht middels afschrijving van de credit.

 

Artikel 9: VERHUIZING OF BLESSURE 

c)    Als je gaat verhuizen buiten een straal van 10 kilometer van Body Focus geven we je de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente. 

d)    We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 

e)    Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a)    Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Als je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

b)    Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

c)    Je kunt je overeenkomst opzeggen door een mail te sturen aan administratie@bodyfocus.nl.

d)    Wij streven ernaar in de Gym een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Body Focus je de toegang tot de Gym ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Body Focus. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. 

e)    Samen sporten wordt bij Body Focus gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de Gym wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers van Body Focus. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen. 

f)      Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je toegangstag  te geven, kan Body Focus hiervoor als boete €50,00 in rekening brengen, plus € 5,= aan administratiekosten, en de toegang tot de Gym blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Body Focus de overeenkomst beëindigen. 

 

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a)    Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de Gym. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de Gym. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b)    Body Focus en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze Gym, en/of bij het gebruik van onze apparatuur, het ijsbad en de sauna, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Body Focus. 

c)    We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Gym. Body Focus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. 

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

a)    Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en geven om trainen zonder wachttijd op apparatuur in een rustige setting met voldoende privacy maximaal 10 personen tegelijk toegang tot de gym. Indien je klachten hebt, betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze Gym als er iemand aanwezig is en kun je telefonisch en via mail contactleggen Body Focus. 

 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

b)    Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Body Focus verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

c)    In de privacyverklaring van Body Focus wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Body Focus kun je terugvinden op onze website. 

d)    Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze Gym, maken wij gebruik van een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom om de Gym 24 uur per dag te observeren. Dit veiligheidssysteem is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

 

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS BODY FOCUS KLANTENSERVICE 

a)    Je kunt de klantenservice bereiken door een mail te sturen naar administratie@bodyfocus.nl  

b)    Voor veel informatie kun je terecht op de website van Body Focus: www.bodyfocus.nl

c)    Je kunt daarnaast veel zelf regelen in de Body Focus app. 

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a)    Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Body Focus aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

b)    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Body Focus zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Body Focus is gevestigd.

c)    U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online eschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

Direct contact

Premium Gym

365 dagen per jaar open
van 06:00 - 23:00 uur

Locatie

Body Focus
Zuiderinslag 8N,
3871 MR Hoevelaken

KVK: 60443715
BTW: NL002241830B88